dr hab. Dario Prola

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-6079-148X
Obszar naukowy literaturoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail darioprola@uw.edu.pl
Dyżur wtorek, godz.8.30 – 9.30
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2019
 • włoska habilitacja w zakresie literaturoznawstwa polonistycznego, 2018
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet w Turynie, 2008
 • magister    filologii    w    zakresie    literaturoznawstwa włoskiego, Uniwersytet w Turynie, 2001
 • włoska literatura współczesna
 • polska literatura współczesna
 • polsko-włoskie związki kulturowe
 • przekład literacki
Książki
 • Prola, D. (2018), ‘Spossato dalla bellezza’. L’Italia nella scrittura di Jarosław Iwaszkiewicz.  Alessandria.
 • Prola, D. (2014), Mito e rappresentazione della città nella letteratura polacca. Roma.
Rozdziały
 • Prola, D. (2018), Gli Appunti italiani di Maria Kuncewiczowa: la testimonianza di una straniera, (w:) M. Martín Clavijo/ M. Bianchi (red.), Desafiando al olvido: escritoras italianas inéditas. Salamanca, s. 265-277.
 • Prola, D. (2018), Wisława Szymborska traduttrice di Gaspara Stampa, (w:) L. Masi/ E. Nicewicz-Staszowska (red.), Ścieżki słów. Dialogi polsko-włoskie w przekładach. Warszawa, s. 37-47.
 • Prola, D. (2017), O ptakach, kwiatach i innych realiach: Iwaszkiewicz jako tłumacz Quasimodo, (w:) G. Brogi Bercoff/ M. Ciccarini/ M. Sokołowski (red.), Inna komparatystyka. Od dokumentu do wyobraźni. Warszawa, s. 169-198.
 • Prola, D. (2017), Lo spazio mitico come fondamento dell’identità nazionale. I Kresy nella letteratura polacca, (w:) M. Geat (red.), Il pensiero letterario come fondamento di una testa ben fatta. Roma, s. 49-64.
 • Prola, D. (2016), Bóg zapłacz! di Włodzimierz Kowalewski: variazioni sul modello distopico, (w:) L. Banjanin/ K. Jaworska (red.), Disappartenenze. Figure del distacco e altre solitudini nelle letterature dell’Europa centro-orientale. Bari, s. 331-347.
Artykuły
 • Prola, D. (2018), Le forme del fantastico quotidiano nei racconti di Giovanni Arpino, (w): „Acta Philologica” 52, s. 155-163.
 • Prola, D. (2018), I ‘Diari’ di Jarosław Iwaszkiewicz: cronistoria, confessione, plurivocità, (w:) „Il confronto letterario” 69, s. 121-143.
 • Prola, D. (2017), Raccontare per ricostruire: sulla recente prosa urbanistica polacca, (w:) „PL.IT/Rassegna italiana di argomenti polacchi” 8, s. 129-143.
 • Prola, D. (2017), Iwaszkiewicz e la lirica italiana: tra imitazione e traduzione, (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny” 4, s. 549-558.
 • Prola, D. (2016), ‘Viaggerò col cuore di Kościuszko’: sui rapporti polacchi di Arrigo Boito, (w:) „Kwartalnik Neofilologiczny” 2, s. 215-225.