prof. ucz. dr hab. Magdalena Latkowska

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8257-2587
Obszar naukowy literaturoznawstwo, kulturoznawstwo
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.514
E-mail m.latkowska@uw.edu.pl
Dyżur wtorki 13:15-14:00 (po wcześniejszym umówieniu mailowym, z wyjątkiem dni, w których odbywają się posiedzenia Rady Wydziału).
 • Doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2016.
 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2007.
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej, Uniwersytet Warszawski, 2003.
 • Magister filologii, Uniwersytet Warszawski, 2000.
 • Literatura RFN i NRD.
 • Historia Niemiec XX i XXI w.
 • Związki literatury i polityki w historii i współcześnie.
 • Polsko-niemieckie związki historyczne i kulturowe.
 • Kultura pamięci.
Książki
 • Latkowska, M. (2019), „Sozialismus-Pädagogen“ oder „Klassenfeinde“? Die Haltung der DDR-Schriftsteller zum Aufstand des 17. Juni 1953, Mauerbau 1961 und Mauerfall 1989. Berlin, Münster, Wien, Zürich, London.
 • Latkowska, M. (2019), Die DDR-Schriftsteller und die Protestbewegungen in Mittelosteuropa 1956, 1968, 1980/81. Warszawa.
 • Latkowska, M, (2019), Pisarze z NRD wobec przełomowych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawa.
 • Latkowska, M. (2016), „Pedagodzy socjalizmu” czy „wrogowie klasowi”? Pisarze z NRD wobec powstania czerwcowego 1953 r. oraz budowy i upadku muru berlińskiego 1961-1989”. Wrocław.
 • Latkowska, M. (2008), Günter Grass i polityka. Warszawa.
Rozdziały
 • Latkowska, M., Matkowska, E. (2019), Nachwort, (w:) U. Rachowski, Die Lichter, die wir selbst entzünden: Essays-Reden-Portraits: Briefe aus dem Gefängnis. München, s. 249-259.
 • Latkowska, M., (2019), Nach dem Krieg: Der Journalist und Publizist, (w:) B. Arich-Gerz, B., M. Latkowska (red.), Edmund Polak: KZ-Überlebender, Lyriker, Journalist. Ein biographisches Lesebuch. Wiesbaden, s. 87-95.
 • Latkowska, M. (2018), Die Gesellschaftliche Rolle der DDR-Schriftsteller im Licht der Auseinandersetzung mit ihrer Stasi-Vergangenheit (Literaturstreit), (w:) F. Grucza, F., J. Zhu, J. (red.),  Akten des XIII Internationalen Germanistenkongresses in Shanghai 2015, Publikationen der Internationalen Vereinigung für Germanistik. Peter Lang Verlag, s. 35-41.
 • Latkowska, M., (2017), Cztery hasła encyklopedyczne: Działalność międzynarodowa, Nazizm i neonazizm, Polska po przemianach ustrojowych oraz: Socjalizm demokratyczny, (w:) Gdańska encyklopedia Güntera Grassa,  Gdańsk, s. 47-48, 127-128, 153-154, 185-186.
 • Latkowska, M., Felsch, C., (2012), Verfrühte Helden? Brief der (polnischen) Bischöfe und Willy Brandts Kniefall. (w:) H.H. Hahn, R. Traba (red.),  Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Band 3: Parallelen, Paderborn, s. 396-414.
Artykuły
 • Latkowska, M. (2017), Kontrollmechanismen im schriftstellerischen Milieu im autoritären System – am Beispiel der DDR, (w:) „Slowakische Zeitschrift für Germanistik“, Jg. 9, Heft 2, s. 77-84.
 • Latkowska, M. (2017), Danzig und Gdańsk in den publizistischen Texten von Günter Grass. (w:) „Zeitschrift für Mitteleuropäische Germanistik“, Bd. 9, s. 117-124.
 • Latkowska, M. (2013), „Kicz pojednania” czy przełom? Obraz stosunków polsko-niemieckich w prasie lat dziewięćdziesiątych (w:) „Colloquia Germanica Stetinensia“, Szczecin, s. 259-171.
 • Latkowska, M., (2010), The Political Role of East- and West-German Writers Before and After 1989. (w:) “Debatte. Journal of Contemporary Central and Eastern Europe”, s. 223-236.