prof ucz. dr hab. Tomasz Łysak

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-5476-4917
Obszar naukowy nauki o kulturze i religii
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail tlysak@uw.edu.pl
Dyżur czwartki w godzinach 10:15 – 11:15
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2018
 • doktor filozofii, IFIS PAN, 2007
 • magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski 2002
 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet Warszawski 2001
 • reprezentacje Zagłady Żydów w różnych mediach (film, fotografia, sztuka)
 • psychoanaliza (teoria traumy)
 • nowe media
 • tłumaczenia humanistyczne
 • kultura popularna
Książki
 • Łysak, T. (2016), Od kroniki do filmu posttraumatycznego – filmy dokumentalne o Zagładzie, Warszawa.
 • Łysak, T. (red.) (2015), Antologia studiów nad traumą, Kraków.
Rozdziały
 • Łysak, T. (2016), Archivfotografien in Dokumentarfilmen über die Shoah, przeł. Bernhard Hartmann, (w:) M. Marszalek, D. Mersch (red.) Seien wir realistisch. Neue Realismen und Dokumentarismen in Philosophie und Kunst, Berlin i Zürich, s. 307-338.
 • Łysak, T. (2015), Wilhelm Brasse’s Photographs from Auschwitz: Testimony and Photography in Irek Dobrowolski’s 'The Portraitist’, (w:) Gerd Bayer, Oleksandr Kobrynskyy (red.), Holocaust Cinema in the Twenty-First Century: Images, Memory, and the Ethics of Representation, New York, s. 95-113.
 • Łysak, T. (2014), Artistic Interventions: from Commemorating Post-Holocaust Losses to Carving a Space for Jewish Life in Poland, (w:) J.W. Boyer, B. Molden (red.), Eutropes: The Paradox of European Empire, Parisian Notebooks vol. 7, Paris, Chicago, s. 162-182.
 • Łysak, T. (2014), Humor a Zagłada – drugopokoleniowe komedie stand-up na tle popularnych reprezentacji Holokaustu, w Tropy literatury i kultury popularnej, Sławomir Buryła, Lidia Gąsowska i Danuta Ossowska (red.), IBL PAN, Warszawa, s. 65-83.
 • Łysak, T. (2010), Strategies of Recall: Post-1989 Polish Documentary and Artistic Films on the Holocaust, (w:) M. Marszałek, A. Molisak (red.) Erkundungen, Verhandlungen, Interventionen: Wie in Ostmitteleuropa nach 1989 an den Holocaust erinnert wird (Literatur, Kunst, Film, Alltag), Berlin, s. 115-36.
Artykuły
 • Łysak, T. (2019), Jak być kochaną: Kulturowe zapośredniczenie traumy wojennej w filmach z lat 60., (w:) „Kwartalnik Filmowy” nr 105/106, s. 6-22.
 • Łysak, T. (2016), The Posthumous Life of Nazi Propaganda: Postwar Films on the Warsaw Ghetto, (w:) „Apparatus. Film, Media and Digital Cultures in Central and Eastern Europe”, Ghetto Films and Their Afterlife. Special Issue, N. Drubek (red.), No. 2, http://dx.doi.org/10.17892/app.2016.0002.17.
 • Łysak, T. (2013), Reconstruction or Creation? The Liberation of a Concentration Camp in Andrzej Wajda’s 'Landscape After Battle’, (w:) „Slovo” vol. 25, no. 1, s. 31-47.
 • Łysak, T. (2012), Jakiej historii potrzeba? Tematyka obozowa w zapomnianych tekstach Andrzeja Brychta i Tadeusza Hołuja. Na marginesie filmowych adaptacji, (w:) „Kwartalnik Filmowy” nr 77-78, s. 168-84.