dr Marta Małachowicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej

ORCID
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 515
E-mail m.malachowicz@uw.edu.pl
Dyżur wtorek, 10:00-11:00 (on-line)
wtorek, 11:00-12:00 (stacjonarnie)

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2008
 • studia podyplomowe w zakresie handlu zagranicznego, Szkoła Główna Handlowa, 2005
 • magister w zakresie lingwistyki stosowanej (j. rosyjski i j. angielski), Uniwersytet Warszawski, 2003

 • dydaktyka języków specjalistycznych
 • fonetyka i fonologia
 • gramatyka funkcjonalna
 • język prawny i prawniczy
 • terminologia

Książki
 • Małachowicz, M./ Grucza S. (red.) (2017), Polskie i europejskie nurty terminologiczne, seria „Studi@ Naukowe”, t. 38. Warszawa.
Rozdziały
 • Małachowicz, M. (2018), Remarks on the role of terminology awareness and the national terminology research (on the example of Poland), (w:) M. González González/ M. D. Sánchez-Palomino/ I. Veiga Mateos (red.), Terminoloxía: a necesidade da colaboración. Madryt, s. 321-332.
 • Małachowicz, M. (2017), Polskie badania terminologiczne, (w:) M. Małachowicz/ S. Grucza (red.), Polskie i europejskie nurty terminologiczne, seria Studi@ Naukowe, t. 38. Warszawa, s. 8-25.
 • Małachowicz, M. (2013), Knowledge – transference – translation, (w:) S. Grucza/ M. Płużyczka (red.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis. Frankfurt nad Menem, s. 57-66.
 • Małachowicz, M. (2010), Terminologia z dziedziny praw człowieka a upowszechnianie wiedzy, (w:) S. Grucza/ A. Marchwiński/ M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – modele – analizy. Warszawa, s. 331-338.
 • Małachowicz, M. (2007), Tekst specjalistyczny w kontekście wiedzy odbiorcy, (w:) M. Łukasik (red.), Debiuty naukowe I. Wiedza – korpus – słownik. Warszawa, s. 18-22.
Artykuły
 • Małachowicz, M. (2017), Терминологическая эквивалентность русских и польских нормативных актов и обучение переводу по специальности, (w:) Т.А. Барановская (red.), Коммуникация в современном поликультурном мире: массовая коммуникация и языковая личность, seria „Коммуникация в современном поликультурном мире”, t. 6. Moskwa, s. 162-169.
 • Małachowicz, M. (2011), Krajowe centrum terminologiczne – wyzwania i zadania (na przykładzie szwedzkiego centrum terminologicznego), (w:) Ł. Karpiński (red.), „Komunikacja Specjalistyczna” 5, s. 13-20.
 • Małachowicz, M. (2011), Rekonstrukcja wiedzy a tekst odbiorcy, (w:) S. Grucza (red.), „Lingwistyka Stosowana” 4, s. 279-290.
 • Małachowicz M. (2005), Tekst specjalistyczny a ekwiwalencja w przekładzie, (w:) J. Lewandowski/ M. Kornacka (red.), „Języki specjalistyczne” 5, s. 99-107.