dr Matteo Piccin

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-9147-4185
Obszar naukowy historia
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
Stanowisko starszy asystent
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail m.piccin@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałki 13.30-15.00
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie slawistyki, Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji, 2011
 • magister filologii w zakresie filologii słowiańskiej, Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji, 2005
 • licencjat w zakresie filologii słowiańskiej, Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji, 2003
 • język, literatura i historia krajów słowiańskich (Rosja, Polska, Ukraina, Białoruś)
 • literatura i historia Włoch
 • nauczanie języka włoskiego jako obcego
Książki
Rozdziały
Artykuły
 • Piccin, M. (2020), Lieux de mémoire na pograniczu polsko-ruskim: przypadek Ziemi Chełmskiej (po 1863 r.), „Przegląd Środkowo-Wschodni”, T. 5, w druku.
 • Piccin, M. (2012), L’eredità cirillo-metodiana alla luce del Mefodievskij jubilejnyj sbornik (1885), tra Impero, nazionalismo e panslavismo, (w:) F.C. Ciure, V. Nosilia, A. Pavan (red.), MVLTA & VARIA. Studi offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo, Milano, vol. II, s. 317-368.
 • Piccin, M. (2010), Popowicze na Cesarskim Uniwersytecie Warszawskim (1869-1915): między tradycją i rewolucją, (w:) „Przegląd Wschodni” t. XI, z. 3 (43), s. 489-508.
 • Piccin, M. (2010), Fedeltà a Roma o lealtà all’Impero? La questione uniate nel Regno di Polonia (1831-1863), (w:)  „Studi Slavistici” VII, s. 67-84.
 • Piccin, M. (2008), Dziedzictwo cyrylo-metodiańskie w świetle Miefodijewskiego Jubilejnego sbornika (1885), (w:) „Fundamenta Europaea” V, fasciculus VIII-IX, s. 74-91.