dr Mieczysław Nasiadka

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-8133-3779
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.520
E-mail m.nasiadka@uw.edu.pl
Dyżur środa, godzina 12:00 – 13:00, sala 3.520  – po uzgodnieniu mailowym

 

 

 

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2004
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1998
 • Państwowe Studium Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, specjalizacja handel zagraniczny, 1993
 • mechanizmy wpływające na skuteczność komunikacji międzyludzkiej
 • metafora
 • przekład maszynowy
 • ekwiwalencja przekładu w tłumaczeniach ustnych i pisemnych
 • gramatyka języka angielskiego
Książki
Rozdziały
 • Nasiadka, M. (2018), Związki frazeologiczne w tłumaczeniu ustnym i automatycznym (maszynowym), (w:) A. Pstyga, T. Kananowicz, M. Buchowska (red.), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 7: Frazeologia z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Gdańsk, s. 285-295.
 • Nasiadka, M. (2017), Tłumaczenie ustne jako sposób i cel nauczania języka obcego, (w:) M. Marcinkowska-Bachlińska, E. Curkan-Dróżka (red.), Multi-Lingua-Didactica 2. Nowy wymiar dydaktyki języków obcych w edukacji szkolnej i pedagogicznej. New dimensions of foreign language teaching in school and academic contexts. Łódź, s. 103-117.
 • Nasiadka, M. (2015), Charakterystyka głównych problemów związanych z tłumaczeniem wykonywanym przez człowieka i maszynę, (w:) K. Fordoński, Ł. Karpiński (red.), W dialogu języków i kultur. T. IV. Warszawa, s. 65-79.
 • Nasiadka, M. (2013),  The Conduit Metaphor by M. Reddy in the Light of the Second Generation Cognitive Science: a Study Based on the Example of Philosophy in the Flesh by G. Lakoff and M. Johnson, (w:), K. Fordoński, Ł. Karpiński (red.), W dialogu języków i kultur. T. III. Warszawa, s. 161-174.
Artykuły
 • Nasiadka, M. (2017), Typy translatorów automatycznych w tłumaczeniu metafor, (w:) „Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik” 23(3), s. 213-227.
 • Nasiadka, M. (2016), Tłumaczenie konsekutywne w wykonaniu zaawansowanego studenta kursu tłumaczenia ustnego – analiza wyników i głównych problemów, (w:) „Lingwistyka Stosowana. Applied Linguistics. Angewandte Linguistik” 19(4), s. 195-204.
 • Nasiadka, M. (2015),  Kilka słów o tłumaczeniu i tłumaczach, (w:) „Komunikacja Specjalistyczna”. T. 9-10, s. 21-39.
 • Nasiadka, M. (2013), Can anything be put into any container? A few remarks on possible and impossible metaphors involving synthetic, analytical and unique concepts, (w:) „Anglica. An International Journal of English Studies” 22(2), s. 113-130.