dr Monika Bałaga-Rubaj

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.520
E-mail mbalaga@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałek 12.30-13.30 (po uprzednim umówieniu mailowym)
  • magister w zakresie psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2012
  • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i ogólnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007
  • magister w zakresie filologii angielskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2001
  • dydaktyka języków obcych
  • tłumaczenie specjalistyczne
  • tłumaczenie audiowizualne
Książki
Rozdziały
Artykuły