dr Monika Bałaga-Rubaj

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej

ORCID
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 523
E-mail mbalaga@uw.edu.pl
Dyżur wtorek, 11:00-11:45 (on-line)
czwartek, 10:00-10:45 (on-line)

  • magister w zakresie psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, 2012
  • stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego i ogólnego, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007
  • magister w zakresie filologii angielskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2001

  • dydaktyka języków obcych
  • tłumaczenie specjalistyczne
  • tłumaczenie audiowizualne

Książki
Rozdziały
Artykuły