dr Piotr Podemski

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-1525-7867
Obszar naukowy historia
nauki o polityce i administracji
filologia
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail p.podemski@uw.edu.pl
Dyżur czwartek, 11:15-12:15
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2008
 • magister filologii, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • magister historii, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • historia powszechna XX w. (Włochy, Stany Zjednoczone)
 • współczesne Włochy (polityka, społeczeństwo, gospodarka, kultura)
 • edukacja i polityka historyczna
 • integracja europejska
 • popularyzacja wiedzy o Polsce za granicą
Książki
 • Podemski, P., Prola, D. (red.) (2019), Rok 1968 w Europie. Badania i pamięć / The Year 1968 in Europe. Research and Memory. Warszawa
 • Podemski, P (współaut.) (2017), How to understand United Europe? Basic information: History, Values, Experience. Paris
 • Podemski, P. (2012), Włoscy ojcowie-założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch od faszyzmu do demokracji (1941–1954) /  Italian Founding Fathers of the European Community in the context of Italy’s transformation from fascism to democracy (1941-1954). Warszawa
 • Podemski, P. (2010), Giovinezza. Młodzież i mit młodości w faszystowskich Włoszech. Warszawa
 • Podemski, P. (2005), Wyprawa na Fiume. Toruń
Rozdziały
 • Podemski, P. (2017), Il cittadino si fa Stato: Ruch Pięciu Gwiazd Beppe Grilla. Pomiędzy włoską tradycją kontestacji a nowymi formami demokracji, (w:) K. Grzybowka-Walecka, K. Wojtas (red.), Nowe partie i ruchy polityczne. Warszawa, s. 107-136.
 • Podemski, P. (2016), Traduttore… salvatore: l’esperienza degli immigrati italo-americani a Ellis Island nei ricordi autobiografici di Fiorello La Guardia, (w:) P. Kuon, E. Rigamonti (red.), Narrarsi per ritrovarsi. Pratiche autobiografiche nelle esperienze di migrazione, esilio, deportazione. Firenze, s. 29-38.
 • Podemski, P. (2016), Ragionamenti e metodi per le due ricostruzioni di Varsavia dopo il secondo conflitto mondiale, (w:) A. Berrino, A. Buccaro (red.), Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio. Napoli, s. 111-120.
 • Podemski, P. (2014), Historia dla Europejczyków? Dwa paradygmaty edukacji historycznej w Europie a nauczanie wspólnej europejskiej historii, (w:) E. Głowacka-Sobiech (et al.), Historia ludzi. Historia dla ludzi. Krytyczny wymiar edukacji historycznej. Kraków, s. 47-66.
 • Podemski, P. (2013),  Presidente, Duce, Segretario, Cavaliere – ewolucja modelu przywództwa politycznego we współczesnych Włoszech, (w:) Przywództwo polityczne w Polsce i na świecie. Olsztyn, s. 481-511.
Artykuły
 • Podemski, P. (2018), Italianness, Catholicism and Womanhood in the American Success Story of Mother Frances Cabrini, The Patron Saint of Immigrants, (w:) „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 4 (170), s. 137-156.
 • Podemski P. (2014), A United States of Europe? Amerykańscy ojcowie zjednoczonej Europy u progu zimnej wojny (1945–1957), (w:) „Przegląd Politologiczny”, 2, s. 225-243.
 • Podemski P. (2014), A Clash of Civilizations? U.S. Army, Italian Women and the Gender Shock of 1943-1945, (w:) „Białostockie Teki Historyczne”, 12, s. 203-224.
 • Podemski P. (2014), Fałszywy Mesjasz? Woodrow Wilson i „kalekie zwycięstwo” amerykańskiego progresywizmu w Europie 1917-1919 (na przykładzie sprawy włoskiej), (w:) „Przegląd Humanistyczny”, 4, s. 7-18.
 • Podemski P. (2012), Faszyzm włoski wobec kwestii żydowskiej 1919-1938, (w:) „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi”, 34/1, s. 81-109.
 • https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/persons/3929972/?&pageNo=1