prof. ucz. dr hab. Piotr Romanowski

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-0520-1250
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.246
E-mail p.romanowski@uw.edu.pl
Dyżur Poniedziałek 16.30-17.15 (po umówieniu mailowym)

Wtorek 11.15-12.00 (po umówieniu mailowym)

 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, 2024
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2021
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa,  Uniwersytet Jagielloński, 2012
 • magister filologii angielskiej, Uniwersytet A. Mickiewicza, 1999
 • kształcenie dwu- i wielojęzyczne: CLIL, EMI, translanguaging
 • metodyka nauczania języka angielskiego (ELT, ESP)
 • akwizycja języka drugiego
 • interkulturowość w nauczaniu języków obcych
Książki
 • Romanowski, P./ Bandura, E. (red.) (2019), Intercultural Foreign Language Teaching and Learning in Higher Education Contexts. Hershey, PA.
 • Romanowski, P./ Jedynak, M. (red.) (2018), Current Research in Bilingualism and Bilingual Education. Cham.
 • Romanowski, P. (2017), Intercultural Communicative Competence in English Language Teaching in Polish State Colleges. Newcastle upon Tyne.
 • Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Romanowski, P. (red.) (2016), Bilingual Landscape of the Contemporary World. Frankfurt am Main.
 • Grucza, S./ Olpińska-Szkiełko, M./ Romanowski, P. (red.) (2016), Advances in Understanding Multilingualism: A Global Perspective. Frankfurt am Main.
Rozdziały
 • Romanowski, P. (2018), Strategies of communication in an NNB family – on the way to bilingual maintenance in a monolingual context, (w:) P. Romanowski/ M. Jedynak (red.), Current Issues in Bilingualism and Bilingual Education. Cham, s. 3-21.
 • Romanowski, P. (2017), The intercultural approach in the teaching of communication in Business English, (w:) Mª Elena Gómez Parra/ R. Johnstone (red.), Bilingual Education: Educational Trends and Key Concepts. Madryt, s. 259-270.
 • Romanowski, P. (2016), Some reflections on the idiosyncrasy of bilingual education in secondary schools in Poland, (w:) S. Grucza/ M. Olpińska/ P. Romanowski (red.) Bilingual Landscape of the Contemporary World. Frankfurt am Main, s. 173-188.
Artykuły
 • Romanowski, P. (2019), Translanguaging as a norm in multilingual education, (w:) “Foreign Language Teaching”, 46(6),  s. 590-599.
 • Romanowski, P. (2019), Trajectories of bilingual education in Polish secondary education, (w:) “ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries”, 16(2).
 • Romanowski, P. (2019), Translanguaging Practices in Secondary Education – Lessons Learnt from an IB School in Poland, (w:)Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature”, 12(1), s. 5-24.
 • Romanowski, P. (2018), Early Bilingual Education in a Monolingual Environment. Showcasing Polish Families, (w:) “Complutense Journal of English Studies” 26, s.143-164.
 • Romanowski, P. (2018), CLIL Models in Polish Lower-secondary Schools, (w:) “Kwartalnik Neofilologiczny”, 4, s. 592-605.      
 • https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=aH85E40AAAAJ
 • https://www.researchgate.net/profile/Piotr_Romanowski2?ev=hdr_xprf&_sg=pbjSxi3ffzYZTlcYsg-7SqwAAtOFmV5wElhIXedy4L8gWRJOoOci8lKaUOAPBWcNpNy4hfHYIXNhq0raBsiR79un
 • https://uw.academia.edu/PiotrRomanowski