dr hab. Kamila Miłkowska-Samul

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID 0000-0001-7896-1432
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko adiunkt
Numer pokoju w IKSI 3.510
E-mail kmilkowska@uw.edu.pl
Dyżur środa 11.30-12.30
 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2020
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2009
 • magister socjologii, Uniwersytet Warszawski, 2002
 • magister filologii włoskiej, Uniwersytet Warszawski, 2001
 • język i komunikacja w nowych mediach
 • zagadnienia grzeczności językowej
 • dyskurs polityczny
Książki
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2019), (S)cortesia e social network. Opportunità e rischi del dibattito pubblico su Facebook, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu SWPS.
 • La persuasione nella comunicazione politica in Italia e in Polonia, 2011, Warszawa, Lingo/SWPS Wydział Filologiczny
 • Jamrozik, E., Miłkowska-Samul, K. (red.) (2012) L’italiano e l’Italia del Terzo Millennio: uno sguardo dalla Polonia, Lingo/ SWPS Wydział Kulturoznawstwa i Filologii, Warszawa.
 • Jamrozik, E., Miłkowska-Samul, K., Sosnowski R. (red.) (2018) Il conflitto nella lingua e nella cultura italiana: analisi, interpretazioni, prospettive, Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Warszawa.
Rozdziały
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2019), „Retoryka pogardy: strategie dyskredytacyjne w
  dyskursie antyimigranckim w polskich i włoskich mediach społecznościowych”, w Żanna Sładkiewicz, Aleksandra Klimkiewicz (red.) Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 3, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 265-279.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2019), „I gamers italiani: alcune riflessioni sul linguaggio dei videogiocatori online”, w Eliana Moscarda Mirković, Ivana Lalli Paćelat e Tanja Habrle (red.), Studi sull’immaginario italiano: una prospettiva interdisciplinare, Novate Milanese: Prospero Editore, s. 333-347.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2018) „Il discorso anti-immigrazione: migranti, immigrati, profughi, rifugiati nei social media italiani” w Justyna Łukaszewicz, Daniel Słapek (red.) Confini e zone di frontiera negli/degli studi italiani, Edizioni dell’Orso, Alessandria, s. 51-64.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2018) „Pozycja dialektów lokalnych we współczesnym
  repertuarze językowym Włochów” w Joanna Mampe, Lada Ovchinnikova, Fadhil Marzouk (red.) Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce. Ujęcie interdyscyplinarne, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 15-26.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2017) „Tra l’italiano e il dialetto- strategie linguistiche nella produzione televisiva. Alcune riflessioni intorno alla serie Gomorra” w Alicja Paleta i Magdalena Wrana (red.) L’Italia come specchio dell’Europa e l’Europa come specchio dell’Italia nei tempi antichi e moderni. Atti del VI Incontro dei Giovani Italianisti Polacchi, Collegium Columbinum, Kraków, pp. 151-160.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2017) „La rappresentazione delle alluvioni nei media italiani contemporanei” w Katarzyna Kwapisz-Osadnik (red.) I quattro elementi nella lingua, nella letteratura e nell’arte italiana e polacca. Approccio interdisciplinare e interculturale, Franco Cesati Editore – University of Silesia Press, Firenze-Katowice, pp. 73-82.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2017) „Formy adresatywne jako narzędzie perswazji
  politycznej na przykładach z języków polskiego i włoskiego” w Żanna Sładkiewicz,
  Aleksandra Klimkiewicz (red.) Perswazja językowa w różnych dyskursach, t. 1,
  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 238-250.
Artykuły
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2020), L’insegnamento della cortesia come elemento della competenza comunicativa nei manuali d’italiano LS: sfide e soluzioni. „Studia
  Romanica Posnaniensia”, Vol. 47/2, s. 81-92.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2019), Ma come puoi non shipparli???? sono canon!!!!:
  uno sguardo al linguaggio del fandom italiano, „Kwartalnik Neofilologiczny”, z. 2/2019, s. 399-406.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2018) La deissi sociale e la comunicazione su Facebook,
  „Cuadernos de Filología Italiana”, Vol 25 (2018), s. 101-112.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2018) Media jako wróg: o retoryce Donalda Trumpa, „Res Rhetorica”, 5 (2), s. 2-13.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2017) Soprannomi nell’antroponimia criminale sul
  materiale italiano e polacco, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 9 (3), s. 65-77.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2017) Per una nuova immagine delle donne in tv italiana – alcune riflessioni in base alla fiction Gomorra/ For a new image of women on Italian television – some considerations around the series Gomorra, „Palimpsest. International Journal for Linguistic, Literary and Cultural Research”, [S.l.], t. 2, z. 3, s. 193-203, ISSN 2545-3998, dostępny: http://js.ugd.edu.mk/index.php/PAL/article/view/1880
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2014) Falsi amici del traduttore e dello studente: l’italiano, l’inglese e il polacco a confronto, „Kwartalnik Neofilologiczny” z. 1/2014, s. 193-206.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2013) L’uso strategico della comicità nel discorso politico
  di Silvio Berlusconi. „Studia Romanica Posnaniensia”, Vol. 40/3, s. 43-53.
 • Miłkowska-Samul, Kamila (2013) Emocje a skandal polityczny. O sposobach
  wykorzystania emocji w dyskursie politycznym. „Przegląd Socjologii Jakościowej”, t. 9, nr 2, s. 164‒183. Dostępny w Internecie: ‹www.przegladsocjologiijakosciowej.org›.