mgr Wojciech Drajerczak

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID
Obszar naukowy dydaktyka
Stanowisko asystent
Numer pokoju w IKSI 3.615
E-mail w.drajerczak@uw.edu.pl
Dyżur piątek, 9:00-10:00
  • magister filologii w zakresie metodyki nauczania języków obcych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1994
  • metodyka i praktyczne zastosowania technologii informacyjnych w nauczaniu języków obcych oraz translacji
  • metodyka nauczania języka angielskiego jako obcego
  • zaawansowane metody edycji plików multimedialnych w zastosowaniach edukacyjnych
  • metodyka i praktyczne wykorzystanie platform internetowych w edukacji „na odległość
  • tłumaczenia audiowizualne materiałów dokumentalnych o tematyce związanej z techniką i nowoczesną technologią
Książki
Rozdziały
Artykuły
  • Drajerczak, W. (2013) Nowoczesne technologie informacyjne oraz tłumaczenie na potrzeby ekranu z perspektywy programu kształcenia tłumaczy na poziomie akademickim: implikacje dydaktyczne. W dialogu języków i Kultur III, Lingwistyczna Szkoła Wyższa.
  • Drajerczak, W. (2016) Zastosowanie rozwiązań technologicznych w programie kształcenia tłumaczy audiowizualnych w wersji napisowej Komunikacja Specjalistyczna Tom 12, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW.
  • Drajerczak, W. (2018) Strategicznie czyli jak? Zastosowanie metod i technik przekładu podczas realizacji programu kształcenia tłumaczy audiowizualnych w formie napisowej. Komunikacja Specjalistyczna Tom 15-16/2018, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej WLS UW.