prof. ucz. dr hab. Elżbieta Jamrozik

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-1614-0908
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko Profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.520
E-mail e.jamrozik@uw.edu.pl
Dyżur wtorek 9.45- 11.15
 • profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski, 2004
 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 1984
 • magister filologii romańskiej, Uniwersytet Warszawski, 1976
 • leksykologia i leksykografia włoska, historia leksykografii włoskiej
 • historia nauczania języka włoskiego w Polsce, historia podręczników do nauczania języka włoskiego;
 • zapożyczenia włoskie w języku polskim
 • odmiany społeczne języka włoskiego
 • mechanizmy słowotwórcze i kolokacje w języku włoskim
Książki
 • Jamrozik, E. (2009), PWN Słownik włosko-polski polsko-włoski z terminami UE, PWN, Warszawa.
 • Jamrozik, E. (2002), Il collegamento transfrastico in italiano, Zakłady Graficzne UW, Warszawa.
 • Cieśla H. / E. Jamrozik, E./ Kłos R. (2001 – 2010) , Wielki Słownik włosko-polski, t. I-IV,   Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Jamrozik, E. (2000), Mini-słownik włosko-polski polsko-włoski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jamrozik, E. (1992), La syntaxe et la sémantique des verbes de parole français, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Rozdziały
 • Jamrozik, E. (2018), Le grammatiche di François Mesgnien à Meninski (w:)  G. Mattarrucco, F. San Vincente (red.), Maestri di lingue tra metà Cinquecento e metà Seicento, Le Lettere, Firenze, s. 221-242.
 • Jamrozik, E. (2018), Evoluzione della terminologia grammaticale nei manuali di lingua italiana per polacchi (XVII-XIX), (w:)  D. Słapek (red.), Grammatica italiana fra teoria e didattica, Wrocław, s. 93-117.
 • Jamrozik, E. (2017), Gli italianismi in polacco: storia e realtà attuale, (w:)  M. Heinz (red.) Osservatorio degli italianismi nel mondo. Punti di partenza e nuovi orizzonti, Accademia della Crusca, Firenze, s. 89-110.
 • Jamrozik, E. (2017), Conversando… Insegnare a parlare nei manuali di italiano per polacchi tra il Sette e l’Ottocento, (w:)  M. Biffi, F. Cialdini, R. Setti (red.), Acciò che il nostro dire sia ben chiaro. Scritti per Nicoletta Maraschio, Accademia della Crusca, Firenze, s. 535-549.
 • Jamrozik, E. (2008), Come si insegnava la pronuncia dell’italiano nel Seicento? La fonetica nella Grammatica Polono-Italica di Adam Styla (1675) , (w:) A. Nesi, N. Maraschio (red.),  Discorsi di lingua e letteratura italiana per Teresa Poggi Salani, Pacini editore, Pisa, s. 131-152.
Artykuły
 • Jamrozik, E. (2017), I manuali di italiano per autodidatti nella Polonia del primo Novecento – un caso esemplare: “Praktyczna metoda języka włoskiego” di F. Giannini e C. Moscheni, (w:) “Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis, Studia de Cultura” 9(3) s. 192-205.
 • Jamrozik, E. (2014), Il lessico e le collocazioni nell’insegnamento delle lingue speciali, (w:)  “Kwartalnik Neofilologiczny” LXI (1), s. 163-176.
 • Jamrozik, E. (2014), Zarys historii nauczania języka włoskiego w Polsce, (w:) „Języki Obce w Szkole” 3, s. 23-30.
 • Jamrozik, E. (2009), Il dizionario bilingue tra due sistemi linguistici. Un progetto di dizionario semantico-sintattico dei predicati, (w:) “Studi italiani di linguistica teorica e applicata”, Anno XXXVIII, (3), s. 407-420.
 • Jamrozik, E. (2003), Tra paratassi e ipotassi: i limiti del collegamento sintattico (w:) “Studi di Grammatica italiana” XXI, s. 125-193.