prof. UW dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-2996-3885
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 2.246
E-mail m.olpinska@uw.edu.pl
Dyżur wtorek, 10:00-12:00 (stacjonarnie)
czwartek, 11:00-13:00 (stacjonarnie)
 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2009
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2000
 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1993
 • teorie języka i akwizycji językowej
 • glottodydaktyka
 • zagadnienia dwujęzyczności i wielojęzyczności
 • języki specjalistyczne, dydaktyka języków specjalistycznych
 • translatoryka i analiza dyskursu
Książki

 

 

Rozdziały
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2019), Shared Reading und der frühe Zweit-/Fremdsprachenunterricht, (w:) I. Wowro, M. Jakosz, M. Gładysz (red.), Geöffnetes Fenster nutzen! Früher Fremdsprachenunterricht – Zwischen Theorie und Praxis, Göttingen, s. 71-86.
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2017), Glottodydaktyka antropocentryczna, (w:). Grucza S., Olpińska-Szkiełko M., Płużyczka M., Banasiak I., Łączek M. (red.), Franciszek Grucza. Dzieła zebrane, tom 1, Warszawa, s. 229-242: http://www.iksi.uw.edu.pl/documents/11738337/14640936/FG_Tom_1.pdf
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2017), Anthropozentrische Sprachtheorie und Fachsprachenforschung, (w:) Jianhua Zhu, Jin Zhao, Szurawitzki M. (red.), Akten des XIII. Internationalen Germanistenkongresses Shanghai 2015 “Germanistik zwischen Tradition und Innovation”, tom 2, Frankfurt am Main et al., s. 67-72.
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2017), Ist Fehlerkorrektur im Fremdsprachenunterricht ein aggressives Verhalten? (w:) Bonacchi S. (red.), Verbale Aggression. Mulitidisziplinäre Zugänge zur verletzenden Macht der Sprache, Berlin/Boston, s. 209-218.
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2016), Individuality vs. Regularity of Bilingualism – Conclusions from a Case Study Analysis, (w:) Grucza S., Olpińska-Szkiełko M., Romanowski P. (red.), Bilingual Landscape of the Contemporary World,  Frankfurt am Main et al., s. 159-172.
Artykuły
 • Antoniuk, A./ Olpińska-Szkiełko, M./ Pluta, A./ Wolak, T. (2017), Researching the glottodidactic potential of selected techniques of working with language material using Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), (w:) “Applied Linguistics Papers” 26/2, s. 141-153. DOI:10.32612/uw.25449354.2019.1.pp.141-153
 • Banasiak, I./ Olpińska-Szkiełko, M. (2019), Language use of a bilingual child – an analysis of case studies, (w:) “Kwartalnik Neofilologiczny” 3/2019, s.479-491. DOI: 10.24425/kn.2019.129909
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2019), Korekta błędów w nauczaniu języków obcych jako akt agresji językowej, (w:) „Języki Obce w Szkole” 2019/02. http://jows.pl/artykuly/korekta-bledow-w-nauczaniu-jezykow-obcych-jako-akt-agresji, bez nr. s.
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2017), Der frühe Sprachunterricht muss umkehren – ein Plädoyer für eine „neue” Didaktik, (w:) „Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics“  43 (1), s. 135-146. DOI: https://doi.org/10.14746/gl.2016.43.1.10
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2016), Anthropozentrische Sprachtheorie und Fachsprachenforschung, (w:) „Lingwistyka Stosowana“ 18, s. 81-90: http://www.ls.uw.edu.pl/web/lingwistyka-stosowana/ls18