prof. zw. dr hab. Ludmiła Łucewicz

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0002-6340-2598
Obszar naukowy filozofia
literaturoznawstwo
nauki o kulturze i religii
Stanowisko profesor
Numer pokoju w IKSI 3.620
E-mail l.lutevici@uw.edu.pl
Dyżur poniedziałki: 14:45-15:30  (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • profesor zwyczajny, Uniwersytet Warszawski, 2013
 • profesor naukowy, 2011
 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Państwowy Uniwersytet Nowogrodzki im. Jarosława Mądrego (Rosja), 2003
 • docent, 1993
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, Rosyjski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. I. Hercena w Sankt Petersburgu (Rosja), 1981
 • magister filologii, wykładowca języka rosyjskiego i literatury rosyjskiej, Państwowy Uniwersytet Kiszyniowski (Mołdawia), 1978
 • literatura, kultura, filozofia rosyjska XVIII-XXI w.;
 • sacrum w literaturze;
 • Psałterz jako źródło inspiracji poetyckiej;
 • proza autobiograficzna;
 • antropologia kultury.
Książki
 • Łucewicz, L. (2009), Память о псалме: sacrum/profanum в современной русской поэзии. Warszawa.
 • Łucewicz, L. (2002), Псалтырь в русской поэзии. Sankt-Petersburg.
 • Łucewicz, L. (2004), Русская псалтырная поэзия: стихотворные переложения псалмов XVIII века. Kiszyniów-Warszawa.
 • Łucewicz, L. (1995), «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою…». К 100-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина. Очерк жизни и творчества поэта. Kiszyniów.
 • Łucewicz, L. (1994), «Серебряный век» русской поэзии. Kiszyniów.
Rozdziały
 • Łucewicz, L. (2019), Герцен как мыслитель в трактовке В.В. Зеньковского, (w:) Е.А. Тахо-Годи (red.), Литература и философия: От романтизма к ХХ веку. К 150-летию со дня смерти В.Ф. Одоевского. Moskwa, s. 500-510.
 • Łucewicz, L. (2019), «Вся жизнь, оказывается, просто игра…», (w:) W. Biegluk-Leś (red.), Antropologiczne aspekty literatury. Białystok 2019, s. 67-87.
 • Łucewicz, L. (2018), Русская авторская исповедь XIX в., (w:) B. Zieliński (red.), Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 13, t. 1 (Literaturoznawstwo. Kulturoznawstwo. Folklorystyka), Prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie. Poznań, s. 157-167.
 • Łucewicz, L. (2018), «Исповедь» в биографическом очерке Дм. Мережковского «Августин», (w:) О.А. Коростелев, А.А. Холиков (ред.), Д.С. Мережковский: писатель – критик – мыслитель: Сборник статей. Moskwa, s. 157-172.
 • Łucewicz, L. (2018), «Деловая беседа» писателя и политика в очерке  Дмитрия Мережковского «Иосиф Пилсудский» (w:) Piotr Fast, Ludmiła Łucewicz, Barbara Stempczyńska (red.), Literatura rosyjska: idee, poetyki, interpretacje. Katowice, s. 217-233.
Artykuły
 • Łucewicz, L. (2019), Три лика Жан-Жака Руссо (Мережковский, Философов, Розанов), (w:) «Cоловьевские исследования», 61(1), s. 127-140.
 • Łucewicz, L. (2018), «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?» (Исповедальные размышления Льва Толстого о смерти), (w:) „Slavica Wratislaviensia” 13, s. 191-203.
 • Łucewicz, L. (2018), «Чистосердечная исповедь» Екатерины II, (w:) „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica” 11, s. 75-87.
 • Łucewicz, L. (2018), „Вот моя исповедь, она серьезна и решительна…”. Император Николай I о русской политике, (w:) „Przegląd Rusycystyczny” 163(3), s. 192-214.
 • Łucewicz, L. (2018), «Мое собственное слово о себе». Три исповеди европейской культуры, (w:) «Философические письма. Русско-европейский диалог», T 1, № 1, s. 74-96.