prof. zw. dr hab. Sambor Grucza

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0001-7801-8444
Obszar naukowy lingwistyka, lingwistyka stosowana
Stanowisko profesor zwyczajny
Numer pokoju w IKSI
E-mail sambor.grucza@uw.edu.pl
Dyżur
 • tytuł profesora, Uniwersytet Warszawski, 2009
 • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2005
 • stopień doktora, Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, 1994
 • tytuł zawodowy magistra lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 1989
 • tytuł Magister Atrium, Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken, 1998
 • komunikacja specjalistyczna,
 • translatoryka,
 • glottodydaktyka
 • eye tracking
Książki
 • Grucza, S., Bonek, A., Kudła, D., Castelas, M., Płużyczka, M.,  Patera, M., (2019), Czytanie pretranslacyjne a jakość tłumaczenia a vista w świetle wyników badania okulograficznego. Warszawa
 • Grucza, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Grucza, S. (2004), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
Rozdziały
 • Grucza, S. (2017), Lingwistyka antropocentryczna, (w:) Franciszek Grucza, Dzieła zebrane, t. 1: O nauce prof. Franciszka Gruczy (red.: S. Grucza, M. Olpińska-Szkiełko, M. Płużyczka, I. Banasiak, M. Łączek, A. Bonek, A. Kaleta, A. Sztuk). Warszawa, s. 161–180
 • Grucza, S. (2015), Kommunikation in multikulturellen Projektteams, (w:) S. Grucza/ J. Alnajjar (red.), Kommunikation in multikulturellen Projektteams. Frankfurt/ M., s. 9–28
 • Grucza, S. (2015), Języki jako „instrumenty” predykcji wiedzy przyszłości, (w:) A. Duszak, A. Jopek-Bosiacka, G. Kowalski (red.), Tekst naukowy i jego przekład. Kraków, s. 53–77.
 • Grucza, S. (2014), Zur Notwendigkeit der Erforschung der polnisch-deutschen Unternehmenskommunikation, (w:) S. Grucza/ M. Wierzbicka/ J. Alnajjar/ P. Bąk (red.),  Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung. Frankfurt/M., s. 33–53.
 • Grucza, S. (2014), Grundzüge der Anthropozentrischen Translatorik, (w:) A. Łyp-Bielecka (red.), Mehr als Worte. Sprachwissenschaftliche Studien prof. dr habil. Czesława Schatte und prof. dr habil. Christoph Schatte gewidmet. Katowice, s. 127–137.
Artykuły
 • Andrychowicz-Trojanowska, A., Grucza, S. (2018), Eytrackingowa analiza stopnia dostosowania podręczników szkolnych do nauki języka angielskiego do potrzeb uczniów z dysleksją rozwojową. Cz. II: wprowadzenie do przeprowadzonej analizy okulograficznej, (w:) Applied Linguistics Papers 25/4, 129–143
 • Grucza, S. (2016), W sprawie translatoryki okulograficznej, (w:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik. Przegląd/ Review, 20, 5/2016, 51–64.
 • Grucza, S. (2015), Eye-Tracking-Translatorik – Ein Erfahrungsbericht, (w:) Studia Translatorica 6, 47–61
 • Grucza, S. (2014), Przesłanki prowadzenia akademickiego kształcenia w zakresie zarządzania komunikacją projektową, (in:) Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik Przegląd/ Review 9, 1–21.
 • Grucza, S./ P. Szerszeń (2014), LISST: IT-unterstütztes Sprachenlehren- und lernen, (w:) Glottodidactica 2014/1, 35–50.