OGUN – Europa wczoraj, dziś i jutro – zaliczenie

Szanowni Państwo, drodzy studenci

W związku z niemożnością, z przyczyn ode mnie niezależnych, zorganizowania w tradycyjnej formule serii wykładów składających się na kurs Europa wczoraj, dziś i jutro,  który w tym roku nosi tytuł Città  italiane, città europee: storia, cultura, letteratura, curiosità linguistiche, prowadzonych przez wybitnych przedstawicieli świata nauki, profesorów z Włoch (italianistów, historyków, lingwistów) oraz technicznej niemożności zastąpienia ich wersją ‘zdalną’ pozostaje nam jedynie zdalne zaliczenie, które proponuję w formie pracy pisemnej. W celu doprecyzowania jej formy i treści proszę każdego z Was o możliwie szybki kontakt mailowy na mój adres atylusinska@uw.edu.pl.

Posted in Aktualności, Sesja egzaminacyjna.