Składanie prac dyplomowych w APD – semestr letni 2019/20

Drodzy studenci!

Zgodnie z Zarządzeniem nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 r. (pobierz, ENG) informujemy, że:

– prace dyplomowe muszą być złożone w APD nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego;

– narzędziem informatycznym wykorzystywanym do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego jest Google Meet;

– objętość streszczenia w pracach dyplomowych składanych w APD po 10 czerwca br. musi wynosić min. 1000 znaków (por. załącznik 1 do Zarządzenia nr 120 Rektora UW z dnia 5 czerwca 2020 r.).

Posted in Aktualności.