Przedmiot BHP

„Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej” jest obowiązkowy dla osób rozpoczynających naukę na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Jest ono realizowane w formie e-learningu (w języku polskim i angielskim) za pośrednictwem strony internetowej: https://kampus.come.uw.edu.pl.

Więcej informacji – pobierz plik

Posted in Aktualności, Sesja egzaminacyjna.