Praktyki tłumaczeniowe

Szanowni Studenci,

Ze względu na fakt, że uległy zmianie dokumenty kierujące studentów na praktyki tłumaczeniowe, proszę poczekać na obowiązujące formularze, które niebawem zostaną opublikowane na stronie stronie internetowej http://iksi.uw.edu.pl/dla-studentow/praktyki/ .

dr hab. Anna Borowska

Pełnomocnik Dziekana WLS ds. Praktyk Tłumaczeniowych

28.03.2021 r.

 

 

Posted in Aktualności, Praktyki.