Badania pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego: metodologia, język, obrzędowość – wykład w j. polskim

Zapraszamy na wykład gościnny w Katedrze Białorutenistyki WLS UW we wtorek 13 kwietnia g. 9.45-11.15

Wykład pt. „Badania pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego (w tym białoruskiego): metodologia, język, obrzędowość” wygłosi w w j. polskim

dr hab. Jadwiga Kozłowska-Doda z UMCS. Poruszone zostaną wybrane kwestie dotyczące badań terenowych oraz analizy językoznawczej materiału pochodzącego ze stref kontaktów gwar białoruskich z innymi językami (gwarami). Zestawione będą wzajemnie uzupełniające się tradycyjne i nowatorskie sposoby interpretacji faktów językowych. Będzie zasygnalizowane, iż fenomen językowego i kulturowego pogranicza ujawnia się na różnych płaszczyznach i poziomach języka i kultury, rozumiany jest nie tyle terytorialnie, ile mentalnie, uwidacznia się również jako pogranicze między przeszłością a współczesnością.

Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/2682131162 

Posted in Aktualności, Wydarzenia.