I rok lic. w r.a. 2021-22 – rejestracje na przedmioty w semestrze zimowym 2021-22

I rok lic. w r.a. 2021-22 – rejestracje na przedmioty w semestrze zimowym 2021-22

Zgodnie z programem studiów na I roku w semestrze zimowym 2021-22 wymagana jest rejestracja na obowiązkowe zajęcia: przedmiot z puli nauk społecznych, pedagogikę dla nauczycieli (tylko dla tych, którzy zadeklarowali opcję nauczycielską) oraz przedmioty ogólnouniwersyteckie i WF.

  • Rejestracja na obowiązkowy przedmiot z puli nauk społecznych – za pośrednictwem konta usoswebowego https://usosweb.uw.edu.pl/  – do wyboru jeden przedmiot z proponowanych:
  1. Nauki społeczne – Historia stosunków Polski z krajami Europy środkowo-wschodniej XX i XXI wieku (3200-L1-NS-HSPEs-w)
  2. Nauki społeczne – Socjologia kultury (3200-L1-NS-SOC)

Termin rejestracji: 09.09.2021 od godz. 19:00 do godz. 23:59 14.09.2021

  • Rejestracja na przedmiot „pedagogika dla nauczycieli” (dla studentów z opcją nauczycielską) – serwis rejestracji żetonowej https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/ – (kod przedmiotu 2300-PED-PN-W) –

Termin: II tura zapisów: 07.09.2021 r. – 04.10.2021 r. (rejestracja do grup dedykowanych – dla IKSI to grupa 1 )

Posted in Aktualności, Rejestracje.