Rejestracje

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWYCH NA PRZEDMIOTY PEDAGOGICZNE  (emisja głosu) NA ROK AKAD. 2022/23

Rejestracja na przedmioty pedagogiczne całoroczne i na semestr zimowy 2022/2023

Wszystkie tury rejestracji rozpoczynają się o godz. 21:00 i kończą o godz. 23:59.

Studenci IKSI (rok III studia lic. oraz rok II studia mgr.) rejestrują się na przedmiot 3007-ZNP-EM (2022Z) – Emisja głosu (grupy dedykowane dla IKSI  to grupy 2-4)

 

I tura: 02.06.2022 r. – 23.06.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)

II tura: 08.09.2022 r. – 03.10.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych)

04.10.2022 r. – 24.10.2022 r. (rejestracja do wszystkich dostępnych grup, nie ma już

przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 24.10.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia

należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2022/23 na

Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się 03.10.2022 r.

 

HARMONOGRAM REJESTRACJI ŻETONOWEJ NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE CAŁOROCZNE I NA SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

 

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

 

I tura: 06.06.2022 r. – 30.06.2022 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

 

Od 06.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

Od 07.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

Od 09.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

 

II tura: 12.09.2022 r. – 24.10.2022 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych).
Uwaga: 
końcowy termin rejestracji tj. 24.10.2022 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akad. 2022/23 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od 03.10.2022 r.

 

Od 12.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

 

Od 13.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

 

Od 15.09. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Posted in Rejestracje.