Akty prawne

UW

Statut Uniwersytetu Warszawskiego (26 czerwca 2019 r.)

Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (19 czerwca 2019 r.)

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim (18 lipca 2016 r.)

Regulamin szkół doktorskich (26 czerwca 2019 r.)

Regulamin studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (22 lutego 2017 r.)

Regulamin Organizacyjny Uniwersytetu Warszawskiego (25 września 2019 r.)

Regulamin pracy na Uniwersytecie Warszawskim (1 października 2019 r.)

Regulamin wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim (17 stycznia 2020 r.)

Zarządzenie nr 163 rektora UW w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW (8 listopada 2019 r.)

Zarządzenie nr 29 rektora UW w sprawie bezpieczeństwa imprez (6 kwietnia 2016 r.)

Wybrane dokumenty w wersji angielskiej dostępne są na stronie: http://en.uw.edu.pl/about-university/important-documents.

IKSI | WLS

Regulamin Wydziału Lingwistyki Stosowanej

System zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia

Uchwały Rady Dydaktycznej nr 18 UW na kierunku LINGWISTYKA STOSOWANA

Wszystkie dotychczasowe uchwały