prof. ucz. dr hab. Monika Płużyczka

InformacjePrzebieg karieryZainteresowania naukoweWybrane publikacjeLinki do osobistych profili naukowych/zawodowychWięcej
ORCID https://orcid.org/0000-0003-2013-8261
Obszar naukowy językoznawstwo
Stanowisko profesor uczelni
Numer pokoju w IKSI 3.614
E-mail mpluzyczka@uw.edu.pl
Dyżur Środa 10.30 – 11.30 po wcześniejszym mówieniu drogą mailową (pokój 3.614)

 

 • doktor habilitowana nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2016
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, Uniwersytet Warszawski, 2009
 • magister filologii w zakresie lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, 2003
 • translatoryka – czysta i stosowana
 • translodydaktyka
 • translatoryka i lingwistyka eksperymentalna
 • eyetracking jako metoda badań w translatoryce i lingwistyce
 • psycholingwistyka, neurolingwistyka
Książki
 • Płużyczka, M. (2015), Tłumaczenie a vista. Rozważania teoretyczne i badania eyetrackingowe. Warszawa.
 • Grucza, S./ Bonek, A./ Kudła, D./Castelas, M./Płużyczka, M./ Patera, M. (2019), Czytanie pretranslacyjne a jakość tłumaczenia a vista. Wyniki longitudinalnego badania okulograficznego. Warszawa.
Rozdziały
 • Płużyczka, M. (2019), Warszawska szkoła translatoryczna, (w:) P. Sulikowski/ E. Lesner (red.), Stilum vertas: podręcznik do nauki przekładu literackiego dla studentów neofilologii z ćwiczeniami, Szczecin: Transland Publishing, s. 50–65.
 • Płużyczka, M. (2019), Eyetracking jako poszerzenie translatorycznej perspektywy badawczej, (w:) J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa, G. Wilk, Przestrzenie Przekładu 3, Wyd. uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 13–28.
 • Płużyczka, M. (2013), Eye-Tracking Research into Sight Translation Processes, (w:) S. Grucza, M. Płużyczka, J. Zając (red.), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis (= Warschauer Studien zur Germanistik und Angewandten Linguistik). Peter Lang Verlag, Frankfurt/M., s. 105–138.
 • Płużyczka, M. (2010), Bezekwiwalentowość a kontekst kulturowy w tłumaczeniu specjalistycznym, (w:) S. Grucza, A. Marchwiński, M. Płużyczka (red.), Translatoryka. Koncepcje – Modele – Analizy. Warszawa, s. 387–399.
 • Płużyczka, M. (2009), Dydaktyka translacji tekstów specjalistycznych – aspekt metodyczny, (w:) A. Waszczuk-Zin (red.), W kręgu problematyki technolektalnej. Warszawa, s. 285–312.
Artykuły
 • Płużyczka, M. (2019), Weryfikując modele mentalne tłumaczenia: atuty i pułapki okulografii, (w:) A. Małgorzewicz, M. Płużyczka, „Studia Translatorica 11”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 41–63.
 • Płużyczka, M. (2018), The First Hundred Years: a History of Eye Tracking as a Research Method, (w:) “Applied Linguistics Papers” 25/4, s. 101–116.
 • Płużyczka, M., 2016, Przestrzenne ruchy sakadowe a pamięć długotrwała, (w:) „Lingwistyka Stosowana/ Applied Linguistics/ Angewandte Linguistik” 5/2016, s. 101–118.
 • Płużyczka, M. (2013), Okulograficzne spojrzenie na trudności translacyjne, (w:) „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu”, tom 8, s. 59–76.
 • Płużyczka, M. (2013), Eye-tracking Support of Translation Processes Analysis, (w:) Vestnik MGLU/ Вестник Московского государственного лингвистического университета, Moskwa, s. 127–137.