POSZUKIWANI NAUCZYCIELE

Biorąc pod uwagę specyficzne okoliczności, w jakich przyszło nam wszystkim obecnie funkcjonować,  Miasto Stołeczne Warszawa we współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty podejmuje działania mające na celu pozyskanie absolwentów szkół wyższych zainteresowanych podjęciem pracy w liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia oraz szkołach podstawowych. Podjęcie pracy w placówkach wiąże się z możliwością podjęcia pracy w dogodnym dla zainteresowanego wymiarze czasu pracy (część etatu, rozliczenie godzinowe).

Poszukiwani są nauczyciele poczynając od przedmiotów ogólnokształcących (m.in. matematyki, fizyki, j.polskiego, j. angielskiego, geografii, podstaw przedsiębiorczości), przez specjalistyczne (m.in. informatyka, ekonomia, logistyka), kończąc na pedagogice, wychowaniu wczesnoszkolnym etc.

W przypadku osób nieposiadających kwalifikacji pedagogicznych istnieje możliwość ich uzyskania poprzez ukończenie kursu lub studiów podyplomowych organizowanych przez uczelnie oraz możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych kosztów dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorami warszawskich szkół i placówek.

Oferty o wolnych miejscach pracy znaleźć można na stronie Mazowieckiego Banku Ofert Pracy dla Nauczycieli i Rezerw Kadrowych (www.mbopn.kuratorium.waw.pl) oraz za pośrednictwem strony Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy edukacja.warszawa.pl, zakładka Dla nauczyciela i dyrektora -> Panel dyrektora placówki -> Lista ofert.

W razie jakichkolwiek pytań, osobą do kontaktu z ramienia Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest Pani Małgorzata Zylm (mzylam@um.warszawa.pl), tel. 22 44 33 526.

Posted in Aktualności.