Zaliczenie ,,Ochrona własności intelektualnej” – studenci I i II stopnia

„Ochrona własności intelektualnej” – przedmiot obowiązkowy dla I roku studiów licencjackich oraz dla studentów studiów magisterskich, którzy nie zaliczyli tego przedmiotu podczas studiów licencjackich.

Zajęcia odbędą się 9.10.2020 w formie zdalnej na Google Meet. Spotkanie zostanie otworzone 15 minut przed zaplanowanym terminem. Szkolenie kończy się testem zaliczeniowym jedno- i wielokrotnego wyboru, który zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej.

 

Spotkanie w dniu 9 października, godz. 12.00-13.30 i 13.45-14.15: 

https://meet.google.com/jwx-heva-ecx?hs=122&authuser=0  

 

Studenci studiów magisterskich są dopisywani do listy uczestników tylko na własny wniosek skierowany do sekretariatu w przypadku, gdy nie zaliczyli takiego szkolenia na studiach I stopnia. Pozostali nie muszą przysyłać żadnych poświadczeń. 

Studenci I roku I stopnia, którzy zaliczyli przedmiot w latach wcześniejszych na innych kierunkach studiów są zwolnieni ze szkolenia, muszą jednak dostarczyć do sekretariatu lub wysłać do mnie do końca października drogą mailową (dhmuszyn@uw.edu.pl) zaświadczenie o zaliczeniu przedmiotu, np. wyciąg z USOSa z widocznym zaliczeniem oraz imieniem i nazwiskiem studenta.

Posted in Aktualności.