Wnioski o stypendium socjalne – semestr letni 2020/21

Szanowni studenci!
Można już składać wnioski o stypendium socjalne w semestrze letnim! ☀️
👩‍🎓 Studenci oraz studentki, których sytuacja nie uległa zmianie, a którzy składali/ły już wniosek o stypendium socjalne w semestrze zimowym, będą zobowiązani/ne do dostarczenia jedynie osobiście wniosku o stypendium oraz oświadczenia o dochodach za rok 2019 (nie ma potrzeby ponownego dostarczania dokumentów).
👩‍🎓 Studenci oraz studentki, którzy/które nie składali/ły wniosku w semestrze zimowym zobowiązani/ne będą do dostarczenia kompletu dokumentów.
➡️ Dokumenty dotyczące składu rodziny
✨ Wniosek należy złożyć w formie papierowej, po uprzednim zarejestrowaniu formularza w USOSweb – wniosek taki musi być podpisany przez wnioskodawcę.
✨ Wyrównanie za dany miesiąc przysługuje jedynie osobie, która złoży wniosek do 18. dnia każdego miesiąca (wyjątkiem jest kwiecień- 19. dzień miesiąca).
Przypominamy również, że wciąż można składać wnioski o zapomogi oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych.
Więcej informacji:
Posted in Aktualności.