Liczebność grup zajęciowych na WLS UW – Zarządzenie nr 2 z dn. 06.05.2021 r.

Zarządzenie nr 2 Kierownika Jednostki Dydaktycznej Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie liczebności grup studenckich uczestniczących w zajęciach prowadzonych w ramach kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Lingwistyki Stosowanej –  Zarządzenie KJD Liczebność grup

Posted in Aktualności.