Sekcja angielska- Kształcenie Kompetencji Komunikacyjnych. Zmiana Komponentów w czasie egzaminów (I i II rok razem)

II rok – 22 czerwca

KOMPONENTY:

9.30-11.00            WRITING

11:15 -11.45         VOCABULARY

12.00-12.30            GRAMMAR

 

I rok  –  22 czerwca

KOMPONENTY:

9:30-11:00           WRITING

11:15 -11.45        VOCABULARY 

12.00-12.30          GRAMMAR

 

*W czasie sesji poprawkowej 02.09.2022r. taka sama kolejność.

 

Posted in Sesja egzaminacyjna.