Koordynatorzy

Sekcja niemiecka

Kierownik
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 525, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 525, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i kulturowo-literackich
prof. ucz. dr hab. Silvia Bonacchi – pok. 525, s.bonacchi@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka niemieckiego
dr Ewa Zwierzchoń-Grabowska – pok. 511, e.zwierzchon@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji
dr hab. Boris Schwencke – pok. 537, b.schwencke@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia zaoczne

Koordynator
prof. UW dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko – pok. 310, zaoczne.iksi@uw.edu.pl

Sekcja angielska

Kierownik
dr hab. Anna Borowska – pok. 534, a.borowska@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia stacjonarne

Koordynatorzy obsady zajęć
mgr Sebastian Dudek – pok. 513, s.dudek@uw.edu.pl
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
dr hab. Piotr Romanowski – pok. 510, p.romanowski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka angielskiego
dr Monika Konert-Panek – pok. 523, m.konert@uw.edu.pl
mgr Edyta Maciejak – pok. 510, edyta.maciejak@uw.edu.pl
dr hab. Michał Wilczewski (dot. III r.) – pok. 512, m.wilczewski@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Monika Bałaga-Rubaj – pok. 523, mbalaga@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki translacji ustnej
dr Mieczysław Nasiadka – pok. 513, m.nasiadka@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
prof. ucz. dr hab. Krzysztof Fordoński – pok. 535, k.fordonski@uw.edu.pl

Koordynator tłumaczeń pisemnych stopień I dr Monika Bałaga
Koordynator tłumaczeń pisemnych stopień II
Koordynator zajęć dot. specjaności nauczycielskej stopień I i II

Koordynatorzy – studia zaoczne

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
mgr Wojciech Drajerczak – pok. 523, w.drajerczak@uw.edu.pl

Sekcja rosyjska

Kierownik
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 526, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynatorzy – studia stacjonarne

Koordynator obsady zajęć
dr hab. Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska – pok. 526, a.andrychowicz@uw.edu.pl

Koordynator zajęć lingwistycznych i dydaktyki translacji ustnej
dr hab. Monika Płużyczka – pok. 530, mpluzyczka@uw.edu.pl

Koordynator dydaktyki języka rosyjskiego
dr Małgorzata Kornacka – pok. 538, m.kornacka@uw.edu.pl (od 01.01.2019)

Koordynator zajęć kulturowo-literackich
dr Patrycja Spytek – pok. 513, p.spytek@uw.edu.pl (od 01.01.2019)

Koordynator dydaktyki translacji pisemnej
dr Łukasz Karpiński – pok. 531, lukasz.karpinski@uw.edu.pl

Sekcja włoska

Kierownik
dr Piotr Podemski – pok. 528

Koordynatorzy zajęć – studia I stopnia
I rok – dr hab. Kamila Miłkowska-Samul – pok. 518, kmilkowska@uw.edu.pl
II rok – dr Ewelina Walendziak-Genco – pok. 518, ewelina.walendziak@uw.edu.pl
III rok – dr Anna Zagórska – pok. 518, anna.zagorska@uw.edu.pl

Koordynator zajęć – studia II stopnia 
dr Dominika Lipszyc – pok. 518, d.lipszyc@uw.edu.pl

Koordynator ds. kontaktów z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową
dr Dorota Kozakiewicz-Kłosowska – pok. 518, d.kozakiewicz@uw.edu.pl

ERASMUS

Koordynator w zakresie Incoming Erasmus Students
dr Małgorzata Jabłońska – pok. 518, malgorzata.jablonska@uw.edu.pl